Bądźmy w kontakcie!

Agricis Smart Science Sp. z o.o.

ul. Kępna 2B lok. 77

03-730 Warszawa

info@agricis.com

PL. +48 606 494 550

© 2020 Agricis Smart Science Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone

Wyniki badań

 

 

SKŁAD:

 • Adiuwant zawiera w swoim składzie 28% składników typu kondycjoner wody i 26,6% składników typu bio-surfaktant    

Zobacz również

Podwójna siła dla Twoich roślin
Nowatorska i naturalna stymulacja roślin
Naturalne BIO składniki
Skoncentrowany nawóz krzemowy
Pobudza Twoje rośliny
Idealny partner dla Twoich roślin
Wspiera naturalną ochronę roślin

Zabiegi z użyciem pestycydów są kluczowym elementem w prowadzeniu upraw. Poziom skuteczności tych zabiegów warunkuje wydajność plonów na koniec sezonu. W związku z tym, rolnicy na całym świecie szukają maksymalnej skuteczności dla wysokiego zwrotu z intwestycji.Jednakże, skuteczny zabieg, zależy od wielu kryteriów. Czynniki ograniczające skuteczność aktywnych substancji są liczne i różnorodne.

 

Działa na 3 poziomach

 

 • poprawia parametry fizycznochemiczne mieszanki

 • zapewnia doskonałą jakość oprysku

 • zwiększa dostępność substancji czynnych dla roślin

 

Zastosowanie

 

OSMO jest rekomendowany do zabiegów:

 

 • Herbicydów: 2.4D, MCPA, Glifosat, sulfonylomocznika, fop, dym... i inne.

 • Fungicydów: Strobiluryny, Triazole... i inne.

 • Insektycydów: Pyretroidy, Organofosforany... i inne.

 • Regulatorów wzrostu: CCC, Etefon, Gibereliny... i inne.

 

Dodatkowa zaleta: OSMO ma również właściwości antywapienne, co pozwala zwiększyć komfort użytkowania.

 

Dawkowanie

 

 

 Dokładna ocena czynników ograniczających klasyfikuje je na 3 poziomach. 

 

1. W zbiorniku opryskiwacza

 • Zbyt wysokie pH wody powoduje hydrolizę alkaliczną, która stopniowo niszczy czynne składniki.
 • W bardzo twardej wodzie, kationy (wapń, magnez…), będą tworzyć kompleks z aktywną substancją i ją dezaktywować.
 • Słaba jednorodność roztworu spowodowana mieszaniną produktów o niskiej kompatybilności ( różnica pH produktów, rodzaj różnych formulacji…).

 

2. W dyszy opryskiwacza

 • Zatykanie dysz będzie zmieniać kąt oprystku. Część pola otrzyma małe lub żadne substancje aktywne.
 • Zbyt mała wielkość kropli (<100 mikronów) lub zbyt wysoka (>400 mikronów) zmniejsza ilość pestycydów stosowanych na uprawy.
 • Słaba jednorodność roztworu spowodowana mieszaniną produktów o niskiej kompatybilności ( różnica pH produktów, rodzaj różnych formulacji…).

 

3. Na liściach upraw

 • Niektóre krople mogą spływać lub odbijać się w punkcie uderzenia.

 • Kutikula niektórych roślin jest bardzo hydrofobowa, co powoduje słabe rozprzestrzenianie kropel.

 • W czasie upałów i suszy, niektóre krople mogą zbyt szybko schnąć na roślinach.

 • Przenikanie i dyfuzja pestycydów wewnątrz roślin nie są optymalne.

 

Jeżeli wymienione czynniki ograniczające, nie są pod kontrolą, w niektórych przypadkach może to doprowadzić do zmniejszenia wydajności od 30% do nawet 50%! OSMO został specjalnie zaprojektowany, aby rozwiązać opisane problemy i zwiększyć oczekiwaną skuteczność zabiegów.

 

 1. Rozwiązania jakie zapewnia OSMO w zbiorniku opryskiwacza 

 

Woda jest wektorem zabiegów pestycydowych. Konieczna jest zatem kontrola i poprawa jej parametrów fizyko-chemicznych, w celu zmaksymalizowania skuteczności składników aktywnych. Czynniki które należy kontrolować to: wartość pH i twardość wody:

 

 Optymalne pH wody

 

Optymalny zakres pH cieczy roboczej wynosi od 5,5 do 6,5. Jeżeli pH ≥ 7, zjawisko hydrolizy alkalicznej zniszczy cząsteczki pestycydów w sposób progresywny lecz nieograniczony. OSMO dzięki swojej wysokiej właściwości zakwaszania obniża pH do optymalnego poziomu.Ponadto, dodatkowym atutem OSMO jest tzw. "rezerwa zakwaszenia." Wartość pH nie wraca do swojego pierwotnego poziomu, jak w przypadku stosowania standardowych kondycjonerów wody.

 

 Twardość wody

 

Jony Ca i Mg (dodatnio naładowane) będą złożone z cząsteczek pestycydów, które są naładowane ujemnie.Zjawisko kompleksacji zdezaktywuje aktywne składniki, w sposób szybki, ale ograniczony. OSMO sekwestruje kationy znajdujące się w wodzie w sposób bardzo szybki, kompletny i nieodwracalny. Żadne cząsteczki aktywnych substancji nie będą dezaktywowane przez zjawisko kompleksacji.

 

 

 Jednorodność roztworu

 

Mieszanina kilku produktów może prowadzić do słabej homogeniczności roztworu, czyli nieregularnego opryskiwania upraw. OSMO dzięki doskonałej równowadze HLB (równowaga hydrofilowo-lipofilowa) poprawia kompatybilność mieszaniny produktów. Zwiększa również rozpuszczalność produktu w postaci stałej (formuła WPS, WP, WG). Aby zapewnić doskonałą jednorodność roztworu, zaleca się zachowanie odpowiedniej kolejności włączania preparatów w zbiorniku:

 • Napełnić zbiornik opryskiwacza do ¾ ilością wody.

 • Dolać odpowiednią dawkę OSMO.

 • Pozostawić na 5-10 minut.

 • Następnie dolewać pozostałe produkty z formulacją: – WPS, WP, WG, SC, SL, EW, EC, OD.

 

 

 2. Rozwiązania jakie zapewnia OSMO w dyszy opryskiwacza 

 

 Czystość opryskiwacza

 

Nawet kilka mikronów zanieczyszczeń uwięzionych w szczelinie dyszy zmienia kąt rozpylania o kilka stopni. Wynikiem tego jest heterogeniczne pokrycie upraw, pewna część nie zostanie opryskana, podczas gdy inne zostały opryskane 2 razy. OSMO dzięki swoim właściwościom antystatycznym zapewnia ciągłe czyszczenie dysz oraz zapobiega zatykaniu. 

 

 Wielkość kropel

 

Wielkość kropelek odgrywa ważną rolę dla skuteczności zabiegu. Jeśli są one mniejsze niż 100 mikronów, będą łatwiej rozprzestrzeniać się w innym miejscu niż na uprawach lub nawet wyschną nie osiągając celu. I odwrotnie, jeśli są większe niż 400 mikronów, ich zbyt ciężka waga spowoduje odbicie kropelek nie pozostając na uprawach.

 

 

 3. Rozwiązania jakie zapewnia OSMO na liściach upraw 

 

 Retencja

 

Modyfikacja tej charakterystyki fizycznej zapobiega stratom substancji aktywnych. Rodzaje możliwie występujących strat:

 • Dzielenie pierwszej kropelki na kilka mniejszych kropelek, które nie osiągają celu.

 • Im większa kropelka, tym cięższa i tym większe straty z jej odbicia.

 • Opryskiwana powierzchnia nie jest płaska, kropelki mają tendencję do spływania i spadania na ziemię lub powodowania zjawiska fito-toksyczności na końcach liścia.

 

OSMO zmienia właściwości fizyczne kropelek sprzyjając doskonałej retencji:

 • Kropelki w momencie uderzenia, nie rozpadają się na kilka mniejszych.

 • Ich przyczepność na opryskiwanej powierzchni jest udoskonalona.

 • Nie jest możliwe odbijanie, spływanie jest ograniczone.

 

 Rozprzestrzenianie

 

Czynnik ten ma bezpośredni wpływ na poziom skuteczności pestycydów w dwojaki sposób:

 • Dla pestycydów kontaktowych: zwiększy powierzchnię kontaktu między aktywną substancją i celem do zniszczenia.

 • Dla pestycydów systemicznych: zwiększy ilość i szybkość działania aktywnej substancji przenikającej do celu.

 

OSMO zmniejsza kąt zwilżania kropelek, tak aby uzyskać idealne pokrycie.

 

 

Badania: Politechnika Poznańska (2014).

 

 

 Humektant

 

Niektóre warunki klimatyczne zbyt szybko sprzyjają wysuszaniu kropelek (wiatr, °C, UV ...). Zjawisko desykacji zmniejsza czas działania pestycydów, a w związku z tym ich skuteczność.Pamiętaj, że większość aktywnych składników jest w postaci soli. Jeżeli kropelki wyschną zbyt szybko, sole skrystalizują się na powierzchni liści przed ich wnikaniem i dotarciem do miejsca działania. OSMO ma właściwości wychwytywania wilgotności powietrza w kropelkach. Tak więc, ich życie jest przedłużone i aktywne substancje mają więcej czasu na działanie.

 

 

 Przenikanie

 

OSMO poprawia retencję, spowalnia wysychanie i zwiększa rozprzestrzenianie; co pośrednio przyspiesza przenikanie cząsteczek aktywnych substancji wewnątrz celu.Dodatkowo jeden ze składników OSMO z zielonej chemii ma właściwości przyspieszania przenikania substancji aktywnych do roślin.

 

Adiuwant

 

Skuteczność oprysków pestycydami nie zawsze osiąga pożądany poziom. Ma na to wpływ wiele czynników, które trudno kontrolować. OSMO został specjalnie zaprojektowany, aby maksymalnie ograniczyć wpływ niekorzystnych czynników.

POBIERZ ULOTKĘ

28 lutego 2020

OSMO

Mistrz w opryskiwaniu – Aktywator skuteczności