Stradale

Optymalizuje Twój program fungicydowy.

Leonoir
Stradale

Skład:

  • 77% Guma arabska
  • 8% Alkyl-Poly-Pentosides
  • 7% Glikolipidy
  • 8% Co-folmulatory

Stosowanie zabiegów fungicydowych w sezonie ma kluczowe znaczenie dla wszystkich rodzajów upraw.
Od ich skuteczności będzie zależała wysokość plonów. Na przykład, niska ochrona rzepaku przed sclerotinią może spowodować utratę od 6 do 19 dt / ha plonów, a mączniakiem - do 10 dt / ha. Rozwój septoriozy może obniżyć plony pszenicy nawet o 60 dt / ha, zaś fuzarioza kłosów spowoduje do 20 dt / ha strat.

Zarówno przy stosowaniu fungicydu systemowego jak i kontaktowego, kilka czynników może zmniejszyć jego skuteczność, a tym samym ochronę upraw. Ogólnie rzecz biorąc, można je podzielić na dwie kategorie:

METEOROLOGICZNE TECHNIKI OPRYSKIWANIA
Wiatr Złe zwilżanie
Deszcz Spływanie
Temperatura Słabe przenikanie

Słaba kontrola rozwoju chorób oraz brak kontroli nad czynnikami ograniczającymi skuteczność zabiegów powoduje dodatkowe koszty dla rolników: niższe plony i konieczność częstego powtarzania zabiegów.

Stradale

Na ten adiuwant składają się trzy rodzaje chemii naturalnej oraz unikalny proces produkcji.

CHEMIA CUKRÓW NATURALNYCH CHEMIA GUM NATURALNYCH BIO-CHEMIA (BAKTERIE)
Zwilżacz Sklejacz Emulgator
Humektant Zwilżacz Przenikanie
Przenikanie Film ochronny

Wszystkie komponenty STRADALE pochodzą z zielonej chemii i zostały wybrane ze względu na ich specyficzne właściwości jako adiuwantu, w celu zwiększenia skuteczności fungicydów.

Unikalny proces produkcji zaprojektowany przez AGRICIS czyni STRADALE pierwszym adiuwantem w postaci rozpuszczalnego proszku, skoncentrowanym w 100%, ze składników aktywnych. Pozwala to na maksymalną wydajność przy bardzo niskich dawkach (0,05%) przedstawione na bazie analiz Politechniki Poznańskiej.

Wyniki badań na przenicy ozimej - zwiększona ochrona fungicydu dla różnych chorób:

Wyniki badań na przenicy ozimej - wzrost plonów:

Wyniki badań dla rzepaku ozimego - zwiększona ochrona fungicydu dla różnych chorób:

Wyniki badań dla rzepaku ozimego - wzrost plonów:

Dawkowanie

Przed wprowadzeniem produktu na rynek, skuteczność STRADALE została przeanalizowana i potwierdzona w trakcie 3 sezonów przez Instytut Naukowy z różnymi programami fungicydowymi. Wzrost ochrony fungicydowej został zweryfikowany z różnymi składnikami aktywnymi (tebukonazol, azoksystrobina, chlorek mepikwatu, prochloraz …itd.) na różnych patogenach (Septorioza paskowana liści, Fuzarioza kłosa, Szara pleśń, Zgnilizna twardzikowa …itd.) w trakcie 3 sezonów bez zaobserwowanej fitotoksyczności. STRADALE zwiększa skuteczność zabiegów interwencyjnych (dawka fungicydu 100%), jak również zabiegów profilaktycznych (¾ dawki fungicydu).

Łatwy w użyciu, jedna dawka (100 gram/ha), wydajny w każdej sytuacji, STRADALE jest idealnym adiuwantem odpowiadającym na problemy agronomiczne i ekonomiczne.

Stradale