Osmo

Mistrz w opryskiwaniu

Osmo

Zabiegi z użyciem pestycydów są kluczowym elementem w prowadzeniu upraw. Poziom skuteczności tych zabiegów warunkuje wydajność plonów na koniec sezonu. W związku z tym, rolnicy na całym świecie szukają maksymalnej skuteczności dla wysokiego zwrotu z intwestycji.

Jednakże, skuteczny zabieg, zależy od wielu kryteriów. Czynniki ograniczające skuteczność aktywnych substancji są liczne i różnorodne.

Dokładna ocena czynników ograniczających klasyfikuje je na 3 poziomach.

1. W zbiorniku opryskiwacza

 • Zbyt wysokie pH wody powoduje hydrolizę alkaliczną, która stopniowo niszczy czynne składniki.
 • W bardzo twardej wodzie, kationy (wapń, magnez…), będą tworzyć kompleks z aktywną substancją i ją dezaktywować.
 • Słaba jednorodność roztworu spowodowana mieszaniną produktów o niskiej kompatybilności ( różnica pH produków, rodzaj różnych formulacji…).

2. W dyszy opryskiwacza

 • Zatykanie dysz będzie zmieniać kąt oprystku. Część pola otrzyma małe lub żadne substancje aktywne.
 • Zbyt mała wielkość kropli (<100 mikronów) lub zbyt wysoka (>400 mikronów) zmniejsza ilość pestycydów stosowanych na uprawy.
 • Słaba jednorodność roztworu spowodowana mieszaniną produktów o niskiej kompatybilności ( różnica pH produków, rodzaj różnych formulacji…).

3. Na liściach upraw

 • Niektóre krople mogą spływać lub odbijać się w punkcie uderzenia.
 • Kutikula niektórych roślin jest bardzo hydrofobowa, co powoduje słabe rozprzestrzenianie kropel.
 • W czasie upałów i suszy, niektóre krople mogą zbyt szybko schnąć na roślinach.
 • Przenikanie i dyfuzja pestycydów wewnątrz roślin nie są optymalne.

Jeżeli wymienione czynniki ograniczające, nie są pod kontrolą, w niektórych przypadkach może to doprowadzić do zmniejszenia wydajności od 30% do nawet 50%!

OSMO został specjalnie zaprojektowany, aby rozwiązać opisane problemy i zwiększyć oczekiwaną skuteczność zabiegów.

1. Rozwiązania jakie zapewnia OSMO w zbiorniku opryskiwacza.

Woda jest wektorem zabiegów pestycydowych. Konieczna jest zatem kontrola i poprawa jej parametrów fizyko-chemicznych, w celu zmaksymalizowania skuteczności składników aktywnych.

Czynniki które należy kontrolować to: wartość pH i twardość wody:

Optymalne pH wody

Osmo

Optymalny zakres pH cieczy roboczej wynosi od 5,5 do 6,5. Jeżeli pH ≥ 7, zjawisko hydrolizy alkalicznej zniszczy cząsteczki pestycydów w sposób progresywny lecz nieograniczony.

OSMO dzięki swojej wysokiej właściwości zakwaszania obniża pH do optymalnego poziomu.
Ponadto, dodatkowym atutem OSMO jest tzw. "rezerwa zakwaszenia." Wartość pH nie wraca do swojego pierwotnego poziomu, jak w przypadku stosowania standardowych kondycjonerów wody.


Twardość wody

Jony Ca i Mg (dodatnio naładowane) będą złożone z cząsteczek pestycydów, które są naładowane ujemnie.
Zjawisko kompleksacji zdezaktywuje aktywne składniki, w sposób szybki, ale ograniczony

OSMO sekwestruje kationy znajdujące się w wodzie w sposób bardzo szybki, kompletny i nieodwracalny. Żadne cząsteczki aktywnych substancji nie będą dezaktywowane przez zjawisko kompleksacji.


Jednorodność roztworu

Mieszanina kilku produktów może prowadzić do słabej homogeniczności roztworu, czyli nieregularnego opryskiwania upraw. OSMO dzięki doskonałej równowadze HLB (równowaga hydrofilowo-lipofilowa) poprawia kompatybilność mieszaniny produktów. Zwiększa również rozpuszczalność produktu w postaci stałej (formuła WPS, WP, WG).

Aby zapewnić doskonałą jednorodność roztworu, zaleca się zachowanie odpowiedniej kolejności włączania preparatów w zbiorniku:

 • Napełnić zbiornik opryskiwacza do ¾ ilością wody.
 • Dolać odpowiednią dawkę OSMO-pH.
 • Pozostawić na 5-10 minut.
 • Następnie dolewać pozostałe produkty z formulacją: – WPS, WP, WG, SC, SL, EW, EC, OD.

2. Rozwiązania jakie zapewnia OSMO w dyszy opryskiwacza.

Czystość oprystkiwacza

Nawet kilka mikronów zanieczyszczeń uwięzionych w szczelinie dyszy zmienia kąt rozpylania o kilka stopni. Wynikiem tego jest heterogeniczne pokrycie upraw, pewna część nie zostanie opryskana, podczas gdy inne zostały opryskane 2 razy.

OSMO dzięki swoim właściwościom antystatycznym zapewnia ciągłe czyszczenie dysz oraz zapobiega zatykaniu.


Wielkość kropel

Wielkość kropelek odgrywa ważną rolę dla skuteczności zabiegu. Jeśli są one mniejsze niż 100 mikronów, będą łatwiej rozprzestrzeniać się w innym miejscu niż na uprawach lub nawet wyschną nie osiągając celu. I odwrotnie, jeśli są większe niż 400 mikronów, ich zbyt ciężka waga spowoduje odbicie kropelek nie pozostając na uprawach.

3. Rozwiązania jakie zapewnia OSMO na liściach upraw.

Retencja

Modyfikacja tej charakterystyki fizycznej zapobiega stratom substancji aktywnych. Rodzaje możliwie występujących strat:

 • Dzielenie pierwszej kropelki na kilka mniejszych kropelek, które nie osiągają celu.
 • Im większa kropelka, tym cięższa i tym większe straty z jej odbicia.
 • Opryskiwana powierzchnia nie jest płaska, kropelki mają tendencję do spływania i spadania na ziemię lub powodowania zjawiska fito-toksyczności na końcach liścia.

OSMO zmienia właściwości fizyczne kropelek sprzyjając doskonałej retencji:


Rozprzestrzenianie

Czynnik ten ma bezpośredni wpływ na poziom skuteczności pestycydów w dwojaki sposób:

 • Dla pestycydów kontaktowych: zwiększy powierzchnię kontaktu między aktywną substancją i celem do zniszczenia.
 • Dla pestycydów systemicznych: zwiększy ilość i szybkość działania aktywnej substancji przenikającej do celu.

OSMO zmniejsza kąt zwilżania kropelek, tak aby uzyskać idealne pokrycie.

Badania: Politechnika Poznańska (2014).


Humektant

Niektóre warunki klimatyczne zbyt szybko sprzyjają wysuszaniu kropelek (wiatr, °C, UV ...). Zjawisko desykacji zmniejsza czas działania pestycydów, a w związku z tym ich skuteczność.
Pamiętaj, że większość aktywnych składników jest w postaci soli. Jeżeli kropelki wyschną zbyt szybko, sole skrystalizują się na powierzchni liści przed ich wnikaniem i dotarciem do miejsca działania.

OSMO ma właściwości wychwytywania wilgotności powietrza w kropelkach. Tak więc, ich życie jest przedłużone i aktywne substancje mają więcej czasu na działanie.


Przenikanie

OSMO poprawia retencję, spowalnia wysychanie i zwiększa rozprzestrzenianie; co pośrednio przyspiesza przenikanie cząsteczek aktywnych substancji wewnątrz celu.

Dodatkowo jeden ze składników OSMO z zielonej chemii ma właściwości przyspieszania przenikania substancji aktywnych do roślin.

Wyniki badań

Badania skuteczności działania herbicydów z dodatkiem OSMO:
Uprawa: pszenica ozima
T1: BBCH 25-29
Data wykonania pomiarów: 08.05.2014
Miejsce: Winna Góra (IOR-Poznań)


Badania skuteczności działania regulatorów wzrostu z dodatkiem OSMO:
Uprawa: pszenica ozima
T2: BBCH 31-32
Data wykonania pomiarów: 15.04.2015
Miejsce: Winna Góra (IOR-Poznań)


Badania skuteczności działania herbicydów z dodatkiem OSMO:
Uprawa: pszenica ozima
T2: BBCH 29-30
Data wykonania pomiarów: 25.03.2015
Miejsce: Winna Góra (IOR-Poznań)


Badania skuteczności działania herbicydów z dodatkiem OSMO:
Uprawa: pszenica ozima
T2: BBCH 29-30
Data wykonania pomiarów: 09.04.2015
Miejsce: Bieńkowka (IOR-Poznań)Uprawa: kukurydza
T1: BBCH14-16
Miejsce: Winna Góra (IOR-PIB Poznań)

Wpływ na skuteczność herbicydu

Wpływ na plon


Badania skuteczności działania herbicydów z dodatkiem OSMO
Uprawa: kukurydza
T1: BBCH 13-15
Miejsce: Winna Góra (IOR-PIB Poznań)

Wpływ na skuteczność herbicydu


Uprawa: jęczmień jary
T1: BBCH 25-29
Miejsce: Winna Góra (IOR-PIB Poznań)

Wpływ na skuteczność herbicydu

Wpływ na skuteczność regulatora wzrostu


Uprawa: jęczmień jary
Wpływ na plon


Uprawa: kukurydza
Wpływ na plon


Uprawa: pszenica ozima
Wpływ na plon

Zastosowanie

OSMO jest rekomendowany do zabiegów: