Badania i rozwój


15.05.2017

Ocena skuteczności działania fungicydów z dodatkiem biosurfaktanta STRADALE w uprawie rzepaku ozimego.

Wyniki

Ocena występowania szarej pleśni (Botrytis cinerea)

2014 2015
Nr Nazwa obiektu Średni % porażonej powierzchni liścia Średni % skuteczności Średni % porażonej powierzchni liścia Średni % skuteczności
1 Kontrola 50,00 - 10,00 -
2 Caryx 240 SL (1,0 l) 15,00 70 2,50 75
3 Caryx 240 SL (1,0 l) + STRADALE (100 g) 7,50 85 1,50 85
4 Caryx 240 SL (0,75 l) + STRADALE (100 g) 13,75 73 2,13 79
5 Tebu 250 EW (1,0 l) 15,63 69 2,25 78
6 Tebu 250 EW (1,0 l) + STRADALE (100 g) 10,63 79 1,00 90
7 Tebu 250 EW (0,75 l) + STRADALE (100 g) 17,50 65 2,63 74
NIR 4,867 1,010

Ocena występowania czerni krzyżowych (Alternaria spp.)

2014 2015
Nr Nazwa obiektu Średni % porażonej powierzchni liścia Średni % skuteczności Średni % porażonej powierzchni liścia Średni % skuteczności
1 Kontrola 50,00 - 10,00 -
2 Caryx 240 SL (1,0 l) 15,00 71 2,50 73
3 Caryx 240 SL (1,0 l) + STRADALE (100 g) 7,50 85 1,50 83
4 Caryx 240 SL (0,75 l) + STRADALE (100 g) 13,75 73 2,13 75
5 Tebu 250 EW (1,0 l) 15,63 68 2,25 63
6 Tebu 250 EW (1,0 l) + STRADALE (100 g) 10,63 83 1,00 90
7 Tebu 250 EW (0,75 l) + STRADALE (100 g) 17,50 70 2,63 65
NIR 4,867 1,010

Wnioski

  • Badane fungicydy Caryx 240 SL i Tebu 250 EW stosowane pojedyńczo oraz z dodatkiem biosurfaktanta STRADALE skutecznie ograniczały występowanie szarej pleśni (Botrytis cinerea) i czerni krzyżowych (Alternaria spp.) na rzepaku ozimym.
  • Wykonane oceny zdrowotności rzepaku wykazały pozytywny wpływ dodatku biosurfaktanta STRADALE do fungicydów Caryx 240 SL i Tebu 250 EW. Korzystny efekt działania biosurfaktanta był częściej obserwowany po dodaniu go do środka Tebu 250 EW.
  • Nie stwierdzono fitotoksycznego oddziaływania badanych środków zastosowanych pojedyńczo oraz z dodatkiem biosurfaktanta STRADALE na rośliny rzepaku ozimego odmiana Bogart.
  • Istotnie wyższy plon nasion rzepaku ozimego w porównaniu z kontrolą stwierdzono jedynie w roku 2014. Wzrost plonu odnotowano w obiektach: Caryx 240 SL (1,0 l/ha) + STRADALE (100 g/ha), Tebu 250 EW (1,0 l/ha) i Tebu 250 EW (1,0 l/ha) + STRADALE (100 g/ha).
  • Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy kontrolą a badanymi obiektami w masie 1000 nasion.


15.05.2017

Ocena wpływu preparatu GT-AMIN na wielkość plonu kukurydzy. 1 zabieg w fazie BBCH 15-17


28.04.2017

Ocena wpływu preparatu GT-AMIN na wielkość plonu przenicy ozimej. 1 zabieg w fazie BBCH 51


27.04.2017

Ocena wpływu preparatu GT-AMIN na wielkość plonu rzepaku ozimego. 1 zabieg w fazie BBCH 72


01.03.2017

Ocena wpływu preparatu AGRICIS na Plasmodiophorabrassicae w uprawie rzepaku ozimego