Badania i rozwój


15.05.2017

Ocena skuteczności działania fungicydów z dodatkiem biosurfaktanta STRADALE w uprawie rzepaku ozimego.


15.05.2017

Ocena wpływu preparatu GT-AMIN na wielkość plonu kukurydzy. 1 zabieg w fazie BBCH 15–17


28.04.2017

Ocena wpływu preparatu GT-AMIN na wielkość plonu przenicy ozimej. 1 zabieg w fazie BBCH 51


27.04.2017

Ocena wpływu preparatu GT-AMIN na wielkość plonu rzepaku ozimego. 1 zabieg w fazie BBCH 72


01.03.2017

Ocena wpływu preparatu AGRICIS na Plasmodiophorabrassicae w uprawie rzepaku ozimego