Badania i rozwój


15.05.2017

Ocena skuteczności działania fungicydów z dodatkiem biosurfaktanta STRADALE w uprawie rzepaku ozimego.


15.05.2017

Ocena wpływu preparatu GT-AMIN na wielkość plonu kukurydzy. 1 zabieg w fazie BBCH 15–17


28.04.2017

Ocena wpływu preparatu GT-AMIN na wielkość plonu przenicy ozimej. 1 zabieg w fazie BBCH 51


27.04.2017

Ocena wpływu preparatu GT-AMIN na wielkość plonu rzepaku ozimego. 1 zabieg w fazie BBCH 72


01.03.2017

Ocena wpływu preparatu AGRICIS na Plasmodiophorabrassicae w uprawie rzepaku ozimego

2015
2 zabigi w fazie BBCH 16-18 oraz BBCH 31
Dawka: 1 kg/ha
Ocena wpływu działania preparatu w zwalczaniu kiły kapusty (Plasmodiophrabrassicea) na korzeniach:

2016
1 zabieg w fazie BBCH 32
Dawka: 1kg/ha
Ocena wpływu działania preparatu w zwalczaniu kiły kapusty (Plasmodiophorabrassicae) na korzeniach: